คำแนะนำหลังอุดฟัน

คำแนะนำหลังอุดฟัน

ฟันผุ ฟันผุเกิดจากการที่มีเศษอาหารหรือมีน้ำตาลจากอาหารที่กิน ค้างคาอยู่ในปากและสัมผัสกับฟันอยู่เป็นเวลานาน จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนแผ่นคราบจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล ให้กลายเป็นกรด...
อาหารที่ช่วยให้ยิ้มสวย

อาหารที่ช่วยให้ยิ้มสวย

อาหารที่ช่วยให้ยิ้มสวย ทุกคนอยากจะมีรอยยิ้มที่ทำไห้คนที่พบเห็นเกิดความประทับใจ อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น บางอย่างมีส่วนช่วยให้ทั้งฟันสวย เหงือกแข็งแรง จึงมีรอยยิ้มที่สวยงาม ในขณะที่อาหารบางอย่างจะก่อให้เกิดฟันผุได้ง่ายและทำให้เหงือกและฟันไม่แข็งแรง...
วีเนียร์ หรือ การปิดผิวหน้าฟัน

วีเนียร์ หรือ การปิดผิวหน้าฟัน

วีเนียร์ หรือ การปิดผิวหน้าฟัน เป็นการเคลือบปิดผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกที่มีความบางและมีสีใกล้เคียงกับฟัน สร้างความมั่นใจในรอยยิ้มของผู้ป่วยโดยแก้ไขสี รูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟัน ข้อบ่งชี้ของการทำวีเนียร์ เป็นการบูรณะฟันเพื่อปิดบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน ด้วยวัสดุ...
วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป็นอย่างไร

วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป็นอย่างไร

วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป็นอย่างไร ในแต่ละวัน เราควรจะทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยกำจัดคราบอาหารหรือแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ติบนตัวฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบได้ การแปรงฟันที่ถูกวิธีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้...
การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น

การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น

การฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น เป็นการฟอกสีฟัน โดยใช้แสง LED มากระตุ้นน้ำยาฟอกสีฟัน ให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวฟัน และทำปฏิกิริยาให้เม็ดสีบนเนื้อฟันเกิดการแตกตัวได้ดีขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในคลินิก ประมาณ 1-2 ชั่วโมง (อย่างไรก็ตามผู้ที่มีฟันเหลืองมาก...