ฟันปลอม

ฟันปลอม เมื่อเอ่ยถึงฟันปลอม หลายคนก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นฟันที่นำมาใช้แทนฟันแท้ ซึ่งก็สามารถแบ่งได้อีกว่าเป็นฟันปลอมบางส่วนหรือเป็นฟันปลอมชนิดทั้งปาก นอกจากนี้ยังแบ่งฟันปลอมได้อีกว่าเป็นฟันปลอมชั่วคราวหรือฟันปลอมถาวร ซึ่งอายุการใช้งานก็จะแตกต่างกัน...

การรักษาฟันสำหรับเด็ก

การรักษาฟันสำหรับเด็ก การทำฟันในเด็กหากผู้ปกครองพาเด็ก ๆ มาหาทันตแพทย์ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ย่อมดีกว่าพาลูกมาตอนที่มีปัญหาในช่องปากแล้ว เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความกลัวหมอฟันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว...

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาในช่องปาก ย่อมรู้ดีว่าต้องกระทบต่อการใช้ชีวิตเป็นแน่ เพราะอาการที่เกิดขึ้นมีทั้งความเจ็บปวด ความไม่สะดวกสบายนานาประการ หากไม่รีบดำเนินการรักษาให้เรียบร้อย ย่อมทำให้เกิดการลุกลามเป็นผลเสียตามมา...

ขูดหินปูน

ขูดหินปูน เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเข้ารับการขูดหินปูนกันมาบ้างแล้ว หลายคนอาจขูดหินปูนปีละครั้ง หรือบางคนปีละ 2 ครั้ง หรือหากบางคนปล่อยปละละเลยหน่อย ก็อาจพาตัวเองไปขูดหินปูนนาน ๆ ครั้ง ซึ่งความถี่ในการขูดหินปูนนั้น...

ฟันคุด

ฟันคุด สำหรับคนที่เป็นฟันคุดนั้น หากฟันคุดไม่ออกอาการใด ๆ ก็คงจะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาสักเท่าไร แต่ถ้าฟันคุดออกอาการเมื่อไร เชื่อว่าหลายคนคงจะไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้ ยิ่งถ้ามีอาการรุนแรง จนเกิดการติดเชื้อในช่องปากหรือลุกลามไปจนติดเชื้อบริเวณใบหน้าและลำคอ...

ถอนฟัน

ถอนฟัน การถอนฟันส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากฟันที่ผุมากจนไม่สามารถรักษาฟันไว้ได้ด้วยวิธีอื่น จึงจำเป็นต้องถอนฟันทิ้งไป หากเป็นเด็กอาจเกิดจากการที่ฟันน้ำนมไม่ยอมหลุดทำให้ฟันแท้ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ก็จำเป็นต้องถอนฟันเช่นกัน...