ถอนฟัน

ถอนฟัน เมื่อคุณปวดฟัน จะมีทางเลือกอะไรบ้าง  เพราะคนที่เคยปวดฟันคงจะรู้ถึงความทรมานของอาการเจ็บปวดเป็นอย่างดี บางคนปวดฟันจนถึงกับทนไม่ได้ทำให้ต้องถอนฟันตั้งแต่เด็ก แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคำถามกับหมอฟันเสมอว่า ถ้าปวดฟัน แต่ไม่อยากถอนฟันจะทำอย่างไรดี...

ถอนฟัน

ถอนฟัน การถอนฟันส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากฟันที่ผุมากจนไม่สามารถรักษาฟันไว้ได้ด้วยวิธีอื่น จึงจำเป็นต้องถอนฟันทิ้งไป หากเป็นเด็กอาจเกิดจากการที่ฟันน้ำนมไม่ยอมหลุดทำให้ฟันแท้ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ก็จำเป็นต้องถอนฟันเช่นกัน...
ย้อนกลับด้านบน