ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอม เชื่อเถอะว่าหนุ่มๆ สาวๆ สมัยนี้หากไม่จำเป็นจริงๆ คงไม่มีใครอยากจะใส่ฟันปลอมอย่างแน่นอน ซึ่งการใส่ฟันปลอมก็จะมีแบบแยกใส่ตามซี่ หรือใส่หมดปาก ซึ่งหากเป็นแบบใส่หมดปากนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยมากกว่า ทุกคนอาจจะมีฟันแท้เกือบครบแต่เมื่อเวลาผ่านไป...

ฟันปลอม

ฟันปลอม เมื่อเอ่ยถึงฟันปลอม หลายคนก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นฟันที่นำมาใช้แทนฟันแท้ ซึ่งก็สามารถแบ่งได้อีกว่าเป็นฟันปลอมบางส่วนหรือเป็นฟันปลอมชนิดทั้งปาก นอกจากนี้ยังแบ่งฟันปลอมได้อีกว่าเป็นฟันปลอมชั่วคราวหรือฟันปลอมถาวร ซึ่งอายุการใช้งานก็จะแตกต่างกัน...
ย้อนกลับด้านบน