ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

 

การฟอกสีฟันให้ขาวเป็นวิธีที่ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ส่วนใหญ่จะใช้วิธี Home Bleaching  ซึ่งเป็นใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำที่สุด บางคนมีสีฟันที่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีคล้ำขึ้น ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมกับแต่ละสาเหตุและระดับความเข้มที่ต่างกันไป สามารถปรึกษาทันตแพทย์ถึงวิธีที่ดีและเหมาะสมสำหรับแต่ละรายเพื่อให้ตรงกับการรักษาที่ตรงจุด การมีสีฟันที่ไม่ขาว แวววาวอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจ จนไม่สามารถยิ้มได้อย่างเปิดเผย

 

การฟอกสีฟันไม่ส่งผลเสียต่อเนื้อฟัน

การฟอกสีฟันถือเป็นการเปลี่ยนสีของฟันที่อนุรักษ์ฟันที่สุด เพราะไม่มีผลกัดกร่อนผิวฟัน ส่วนความจำเป็นในการฟอกสีฟันนั้น จะขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน การฟอกสีฟันอาจเป็นสิ่งจำเป็น เพราะบางคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่าฟันมีสีคล้ำขึ้น และหากว่าสีจะคล้ำ แต่ก็ยังอาจจะพอใจในสีปัจจุบัน ไม่ได้เดือดร้อนอะไร แต่บางคนรายที่ถูกเพื่อนทักบ่อย จนทำให้เกิดความไม่มั่นใจในรอยยิ้ม คุณคงรู้สึกว่าอยากให้ฟันมีสีขาวขึ้น เพราะสีปัจจุบันดูคล้ำมากเกินไป สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฟอกสีฟันคือ อาการเสียวฟัน และการระคายของเหงือกหรือเนื้อเยื่ออ่อน แต่จะกลับสู่สภาพปกติได้เอง

 

ข้อจำกัดของการฟอกสีฟัน  

สามารถฟอกสีฟันเพียงอย่างเดียวได้ หากเป็นฟันที่มีสีเข้มไม่มากแต่ออกเป็นสีเหลืองหรือคล้ำ แต่หากสีของฟันเป็นสีที่เข้มมากอย่าง สีเทาดำอาจจะต้องใช้วิธีการอื่น อย่างการทำเคลือบฟันเทียม หรือทำการปรับสภาพผิวฟัน หรือครอบฟัน

โดยการฟอกสีฟันจะทำได้กับผิวฟันธรรมชาติเท่านั้น หากเป็นวัสดุอื่นๆ  อย่างวัสดุอุดฟัน ฟันปลอม หรือครอบฟัน จะไม่มีการเปลี่ยนสีจากการฟอกสีฟัน หากคุณมีการครอบฟันหรืออุดฟัน หรือทำฟันปลอมไปแล้ว อาจจะต้องทำการเปลี่ยนครอบฟัน หรือฟันปลอม รวมถึงวัสดุที่อุดนั้นๆ ด้วย หลังจากฟอกสีฟันไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้สีที่ดูเหมือนฟันธรรมชาติที่สุด การฟอกสีฟัน ในผู้ที่มีฟันผุ ฟันร้าว เหงือกอักเสบ หรือเหงือกร่น ก็ไม่เหมาะที่จะทำเพราะจะทำให้เกิดอาการเสียวฟันมากกว่าปกติ  ต้องทำการรักษาฟันและเหงือกให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อน สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของเคลือบฟัน หรือ และเนื้อฟันบางชนิด อาจไม่เหมาะที่จะทำการฟอกสีฟัน ซึ่งลองขอคำแนะนำจากทันตแพทย์เพื่อใช้วิธีการอื่นๆ แทน

 

ค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟัน  

กรณีฟอกสีฟันเพียงซี่เดียว (หากเป็นฟันตาย) อยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 บาท ต่อซี่ ส่วนการฟอกสีฟันทั้งปาก แบบเอากลับไปทำเองที่บ้านราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000  – 8,000 พันบาท ส่วนการฟอกสีฟันที่คลินิกอยู่ที่ราคาประมาณ 8,000 -15,000 บาท  แล้วแต่สถานคลินิกศูนย์ทันตกรรมและช่วงเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขายของแต่ละสถานที่

 

เลือกทำการฟอกสีฟันให้เหมาะสม

การฟอกสีฟันสามารถทำได้ในทุกซี่ที่เป็นฟันธรรมชาติ  รวมถึงไม่มีโรคของฟันและเหงือกนั้น สามารถฟอกสีฟันได้  ทันตแพทย์เลือกวิธีที่เหมาะสมกับสาเหตุของสีที่คล้ำของฟันเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถทำการฟอกสีฟันได้แม้ว่าคุณจะมีฟันคล้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งปาก หรือฟันดำ ฟันเหลืองเพียงซี่เดียว แต่ทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุก่อนเพื่อหาวิธีที่เหมาะสม  อาจไม่ใช่แค่การฟอกสีฟันแต่เพียงอย่างเดียวเพราะการฟอกสีฟันเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการทำให้ฟันขาวขึ้น จึงสามารถทำได้ค่อนข้างบ่อย แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความพอใจของแต่ละบุคคล โดยจะต้องมาทำให้ครบตามที่ทันตแพทย์กำหนดไว้โดยจะทำซ้ำเป็นระยะ  รวมถึงการแนะนำให้มี (touch up) ทุกปี เพื่อให้สีที่ขาวขึ้น ได้อยู่คงทนถาวรและยาวนานขึ้น

 

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อฟอกสีฟัน ควรมาพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจดูสภาพช่องปากว่าพร้อมแค่ไหนที่จะได้รับการฟอกสีฟัน หากมีเหงือกอักเสบ มีหินปูน ก็ต้องขูดหินปูนก็ต้องทำความสะอาดฟันก่อน หากมีฟันผุ ก็ต้องอุดฟันก่อนต้องทำให้เรียบร้อย  หรือหากฟันผุมากก็อาจจะต้องถอน ซึ่งอยู่ในวิจารณญาณของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษานั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน