การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87

การฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น

เป็นการฟอกสีฟัน โดยใช้แสง LED มากระตุ้นน้ำยาฟอกสีฟัน ให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวฟัน และทำปฏิกิริยาให้เม็ดสีบนเนื้อฟันเกิดการแตกตัวได้ดีขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในคลินิก ประมาณ 1-2 ชั่วโมง (อย่างไรก็ตามผู้ที่มีฟันเหลืองมาก อาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
) ก็จะช่วยให้ฟันขาวขึ้น สามารถเสริมความมั่นใจและบุคลิกได้มากขึ้น
หลังฟอกสีฟัน ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม และงดสูบบุหรี่ ในช่วงแรกๆ ภายหลังการฟอกสีฟัน รวมถึงงดทานอาหารรสจัด ผลไม้รสเปรี้ยว อาหารร้อนหรือเย็นมากๆ ในช่วงสัปดาห์แรกหลังฟอกสีฟันด้วย เพื่อป้องกันอาการเสียวฟันที่อาจจะเกิดตามมาได้

ย้อนกลับด้านบน