วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป็นอย่างไร

วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป็นอย่างไร

ในแต่ละวัน เราควรจะทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยกำจัดคราบอาหารหรือแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ติบนตัวฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบได้
การแปรงฟันที่ถูกวิธีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.วางแปรงสีฟันบริเวณคอฟันและขอบเหงือก โดยให้ขนแปรงชี้ไปทางขอบเหงือกประมาณ 45 องศา จากนั้นขยับไป-มาเบาๆ สั้นๆประมาณ 5-10 ครั้ง แล้วจึงปัดขนแปรงไปทางปลายฟัน
2.ทำเช่นนี้กับฟันทั้งด้านบนและด้านนอก โดยอาจจะเริ่มจากซ้ายหรือขวาบนก่อน แล้วแปรงไปจนสุดอีกด้านหนึ่ง
3.แปรงลักษณะเช่นเดียวกันทั้งฟันบนและฟันล่าง
4.เมื่อแปรงตามข้อ 1 – 3 เสร็จแล้ว ให้แปรงด้านบดเคี้ยวทั้งฟันบนและฟันล่าง
5.การแปรงบริเวณด้านในของฟันหน้าบนและล่าง ให้วางแปรงตามแนวตั้ง ให้ขนแปรงสัมผัสกันด้านในของซี่ฟันทั้งหมด จากนั้นขยับแปรงวนไป-มา จนครบทุกซี่ของฟันหน้า
6.แปรงฟันด้านหน้าของฟันหน้าทั้งฟันบนและฟันล่าง นอกจาการแปรงตามลักษณะข้อ 1 แล้ว แนะนำให้แปรงในลักษณะวนเป็นวงกลมพร้อมขยับเบาๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น

ย้อนกลับด้านบน