Tag Archives: การรักษาฟันสำหรับเด็ก

การรักษาฟันสำหรับเด็ก

การรักษาฟันสำหรับเด็ก การทำฟันในเด็กหากผู้ปกครองพาเด็ก ๆ มาหาทันตแพทย์ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ย่อมดีกว่าพาลูกมาตอนที่มีปัญหาในช่องปากแล้ว เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความกลัวหมอฟันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ปกครองจะใช้กับบุตรหลานเพื่อทำให้เขาให้ความร่วมมือในการรักษาแต่โดยดี การเตรียมตัวลูกน้อยก่อนมาทำฟันเด็ก ในการทำฟันในเด็ก เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กตั้งแต่ยังเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องทันตสุขภาพให้แก่ลูก โดยอาจเริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มมีฟันขึ้น โดยฟันน้ำนมจะขึ้นครบเมื่อเด็กอายุประมาณ 2 ขวบ-2 ขวบครึ่ง ซึ่งเป็นวัยที่สามารถฟังคำสั่งและคำอธิบายของหมอได้พอเข้าใจ การไปพบหมอแผนกทำฟันเด็กตั้งแต่เล็ก ๆ ก็เพื่อให้เด็กรู้จักทันตแพทย์ ให้เห็นห้องทำงานของคุณหมอ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำฟัน เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและสื่อสารเข้าใจตรงกัน ไว้วางใจคุณหมอทำฟันเด็ก คุณหมอที่ทำฟันเด็กมักมีเทคนิคการพูด การรักษาที่ทำให้เด็กไม่รู้สึกกลัว ทำให้เด็กสนุกและเข้าใจว่าการมาหาหมอฟันไม่ได้มีอะไรที่เจ็บหรือน่ากลัวเลย ส่วนใหญ่แล้วในการรักษาครั้งแรก จะเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ก่อน เช่น ขัดฟัน เคลือบหลุมร่องฟันซี่ที่ยังไม่ผุ การเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ เป็นต้น การพาเด็กมาหาหมอฟันโดยที่เด็กยังไม่มีฟันผุรุนแรงหรือเจ็บปวดย่อมดีกว่ามาตอนที่อาการเริ่มชัดเจนแล้ว ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่พามาหาหมอทำฟันเด็กตั้งแต่เนิ่น ๆ และมีการรักษาเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังกล่าว เมื่อถึงคราวที่เด็กต้องมาในครั้งหน้า เด็กจะเกิดความคุ้นเคยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พาลูกมาทำฟันตั้งแต่แรกเริ่มย่อมดีกว่า การพาลูกน้อยมาที่แผนกทำฟันเด็กแต่เนิ่น ๆ ย่อมเป็นการดี […]

ย้อนกลับด้านบน