Tag Archives: คำแนะนำหลังอุดฟัน

คำแนะนำหลังอุดฟัน

ฟันผุ ฟันผุเกิดจากการที่มีเศษอาหารหรือมีน้ำตาลจากอาหารที่กิน ค้างคาอยู่ในปากและสัมผัสกับฟันอยู่เป็นเวลานาน จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนแผ่นคราบจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล ให้กลายเป็นกรด ที่มีฤทธิ์ในการสลายแร่ธาตุซึ่งเป็นโครงสร้างของฟันจนทำให้ฟันผุกร่อนไปทีละน้อยจากชั้นเคลือบฟันภายนอกเข้าไปในเนื้อฟัน ซึ่งการรักษาโรคฟันผุในระยะนี้ สามารถทำได้โดยการอุดฟัน เพื่อป้องกันการลุกลามของรอยผุเข้าไปในโพรงประสาทฟัน ภายหลังการอุดฟัน ควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. หากวัสดุอุดฟันเป็นวัสดุอมัลกัม ห้ามใช้ฟันซี่ที่อุดเคี้ยวอาหารภายใน 24 ชั่วโมง ควรเคี้ยวอาหารข้างที่ไม่ได้อุดไปก่อน แต่หากเป็นวัสดุสีหมือนฟัน สามารถใช้งานได้เลยทันที 2. หากพบว่ามีอาการ เสียวฟันขณะเคี้ยวอาหาร, ปวดฟันซี่ที่อุดมา, วัสดุอุดฟันหลุดแตกให้รับกลับไปพบทันตแพทย์ 3. การบดเคี้ยวอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่แข็งตรงบริเวณที่มีการอุดฟัน เพื่อช่วยยืดอายุวัสดุอุดฟันให้ใช้งานได้นาน ๆ 4. ทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และควรใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปาก เพื่อลดคราบหินปูน ซิ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ 5. นัดพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน นอกจากนี้ยังควรไปเพื่อตรวจวัสดุอุดฟันว่ายังมีสภาพดีหรือไม่ 6. หากสังเกตเห็นรอยแตกหรือวัสดุอุดฟันบางส่วนหายไป ควรรีบไปปรึกษาทันตแพทย์

ย้อนกลับด้านบน